Klasa pierwsza Gimnazjum!

zad. 10. str. 153
Oblicz wartość liczbową wyrażenia:

a) -y+8x-z-2z dla: x= -2, y= 6, z= -3
b) -8y-4z+x-y-2z+1 dla: x= -0,5 , y= -1, z=2
c) 9y-(7y+x)+()6x-7y dla: x= -2, y=3
d) (6a-8b-0,7)-(6,9+a-5b)+1,8 dla: a= 0,2 , b=0,1
e) 1/2abc-(4ab+2abc)+(-bc+5ab) dla: a= -2, b= 1/2. c= -4

zad.2.srt.155
Zamień iloczyn na sume:

a) 3(x-3) , 5(y+z), 4(3x-y), 3(4a-c), -2(7-42)
b) 1/2(4z+2). -1/3(6b-3), 0,2(x-5y), 3(1/3a+1)

1

Odpowiedzi

2010-04-13T20:46:37+02:00
10
a)
-6-16+9=-13
b)
8-8-0,5+1-4=-3,5
c)
27-21+2-12+21=17
d)
(1,2-0,8-0,7)-(6,9+0,2-0,5)+1,8=-0,3-6,9+0,2+0,5+1,8=-4.7
e)
abc=4
ab=-1
bc=-2
2-(-4+8)+(2-5)=1

zad.2
a)
3x-9
5y+5z
12x-4y
12a-3c
-14+82
b)
2z+1
-2b+1
0.2x-1y
a+3


12 2 12