1. Ile gramów fosforanu V magnezu znajduje się w 150 cm3 0,92 molowego roztworu?
2. Ile moli kwasu bromowodorowego znajduje się w 120 cm3 roztworu o stężeniu 25% i gęstości 1,4 g/cm3
3. Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu azotowego V o stężeniu 6,3 mol/dm3 i gęstosci 1,2 g/cm3
4. Do 200 cm3 roztworu o stężeniu 1 mol/dm3 dolano 300 cm3 wody. Ile wynosi stężenie otrzymanego roztworu w mol/dm3?
5. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 20% roztwór wodorotenku sodu z wodą aby otrzymać 2,8 molowy roztwór (d= 1,12 g/cm3)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T22:28:28+02:00