Zad 1 .

Wypisz wyrazy sum algebraicznych ;
a . 2x - y - 7 =
b . 1 - 0,5x + xy =
c . a kwadratowe + b - c , 2

zad 2 .

Uprość wyrażenia algebraiczne .
a . -7 + 3y + 9 + 2y
b . x - 3x + 2 - 2x - 7
c . -5x + 4y - y - 7x - 9y
d . 4x + 5 - x - 4 + x - 3x

Przepraszam że tak mało pkt , ale tylko tyle mam ;)

2

Odpowiedzi

2010-04-14T23:46:21+02:00
Zad 1 .

Wypisz wyrazy sum algebraicznych ;
a . 2x - y - 7 = 2x + -y + -7
b . 1 - 0,5x + xy = 1 + -0,5x + x + y
c . a kwadratowe + b - c , 2 = a kwadratowe + b + -c + 2

zad 2 .

Uprość wyrażenia algebraiczne .
a . -7 + 3y + 9 + 2y = 2 + 5y
b . x - 3x + 2 - 2x - 7 = -4x + -5
c . -5x + 4y - y - 7x - 9y = -12x + -6y
d . 4x + 5 - x - 4 + x - 3x = x + 1
52 4 52
2010-04-15T00:02:14+02:00
1)
a)2x-y-7=2x+-y+-7
b)1-0,5x+xy=1+-0,5x+x+y
c)a²+b-c2=a²+b+-c+2

2)
a)-7+3y+9+2y=2+5y
b)x-3x+2-2x-7=-4x+-5
c)-5x+4y-y-7x-9y=-12x+-6y
d)4x+5-x-4+x-3x=x+1
29 4 29