Odpowiedzi

2010-04-13T20:34:09+02:00
2010-04-13T20:36:08+02:00
Ale koooogo ?????
Np.
Jan Matejko;

Był malarzem , jeden z głównych przedstawicieli polskiego malarstwa historycznego. Pochodził z krakowskiej rodziny mieszczańskiej, mającej przodków czeskich. W latach 1852-1858 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. u miłośnika polskości i badacza dziejów Polski Władysława Łuszczkiewicza, który zaraził go malarstwem historycznym. Następnie pogłębiał swoje umiejętności malarskie w akademiach w Monachium i w Wiedniu. Po zakończeniu studiów osiadł w rodzinnym Krakowie, gdzie od roku 1873 sprawował funkcję dyrektora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych. Odbył wiele podróży zagranicznych, m.in. do Paryża, Wiednia, Turcji, Włoch, Czech i na Węgry. Rozmiłowany w historii Polski, gromadził różne pamiątki z przeszłości. Wiele czasu poświęcił m.in. na studiowanie historycznych ubiorów polskich. Efektem tych studiów był wydany w 1860 roku album „Ubiory w Polsce", przedstawiający wzory ubrań noszonych między rokiem 1200 a 1795. Dzięki samouctwu zdobył rozległą wiedzę historyczną. Z niebywałym realizmem ukazywał w swej twórczości pełną pasji, romantyczną wizję przeszłości narodowej. Obrazy powstające w pierwszej fazie twórczości (m.in. „Stańczyk" 1862, „Kazanie Skargi" 1864, „Rejtan" 1866) były oskarżeniem magnackiej przeszłości. Obrazy powstałe po roku 1870 (m.in. „Batory pod Pskowem" 1872, „Zawieszenie dzwonu Zygmunta" 1874, „Bitwa pod Grunwaldem" 1878, „Hołd pruski" 1882, „Sobieski pod Wiedniem" 1883, „Kościuszko pod Racławicami" 1888, „Konstytucja 3 maja" 1891) sławiły czyny oręża polskiego i podobnie jak „Trylogia" Henryka Sienkiewicza miały służyć ,Jxn pokrzepieniu serc". Nagradzane za granicą wielkie płótna Matejki, dalekie stylem do nowatorskich prądów malarstwa europejskiego, wyróżniały się realizmem i precyzją szczegółów. Oprócz obrazów historycznych Matejko był autorem niezwykle sugestywnych portretów, w tym autoportretów („Autoportret artysty" 1892). Zaprojektował też monumentalną polichromię ścienną (1889-1891) w kościele Mariackim w Krakowie. Do dziś cieszy się dużą popularnością jego cykl rysunków „Poczet królów i książąt polskich" (1890). Był członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie i wielu uczelni zagranicznych. W 1887 roku otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był znanym i szanowanym Polakiem...

(Jeśli nie o to ci chodziło to napisz na mój profil,a postaram się pomóc...)