1)dwie piąte+trzy piąte =
2)trzy siódme+cztery siódme=
3)pięć ósmych+trzy ósme=
4)sześć dziesiątych + trzy trzecie=
5)piętnaście dwudziestych +pięć dwudziestych=
6)jedna i jedna trzecia + dwie trzecie=
7)jedna i trzy piąte+dwie i dwie piąte=
8)trzy+pięć siódmych=
9)jedna i jedna dziesiątych +trzy dziesiąte=
10)dwa i pięć siódmych + trzy siódme=
11)pięć i osem jedenastych + trzy i dwie jedenaste=
12)osem i trzy dziewiąte + dwa i pięć dziewiątych=
13)cztery i sześć siódmych +pięć i jedna siódma=
14)osem i dwie dziesiate + trzy i jedna dziesiata=
15)jedna dziesiąta + trzy dziesiąte=
16)dwa i jedna osma + trzy i trzy osme=
17)pięć i dwie dziewiąte + trzy i jedna czwarta=
18)pięć osmych + cztery osme =
19)siedem i jedna druga + trzy =
20)osem i trzy czwarte + dwa i jedna czwarta =
21)siedem i pięć dziewiątych+trzy i dwie dziewiąte=
22)sześć i jedna piąta + trzy piąte=
23)cztery i dwie siódme + trzy i jedna siódma =
24)pięć i dziewięć jedenastych + dwa i jedna jedenasta=
25)dwa i dziewięć dziesiątych + dwa dziewięć dziesiątych=
26)trzy i jedna osma + cztery jedna osma=
27)dziesięć i jedna druga + dziesięć i jedna druga =
28)dwa i jedna trzecie + trzy i jedna trzecia =
29)jedna piąta+jedna piąta+jedna piąta =
30)jedna szosta+jedna szosta+jedna szosta =
31)dwie dziesiąte + trzy dziesiąte + cztery dziesiąte =
32)pięć i dwanaście +sześć dwunastych + jedna dwunasta=
33)osem dziesiątych + jedna dziesiąta + jedna dziesiąta =
34)jedna siódma + dwie siódme +trzy siódme=
35)dziesięć setnych + dziesięc setnych+dziesięc setnych=
36)dwie pietnaste+trzy pietnaste + pięć pietnastych=
37)jeden + jedna i jedna druga+jedna druga=
38)tzry i dwie dwudzieste+osem dwudziestych=
39)jedna setna+trzy setne=
40)dwie setne+trzy setne=
41)trzy siódme + niewiadomom=pięć dziesiatych
42)dwie dziesiate + pięc dziesiątych=
43)jedna pietnasta+ 1 =
44)jeden i dwie trzecie+ niewiadomą = dwa
45)jedna dziesiąta + niewiadomą = jeden i jedna dziesiąta


Pomużcie , mam to na jutroo , ! ! !


:]]

2

Odpowiedzi

2010-04-13T20:36:34+02:00
1)dwie piąte+trzy piąte =jeden
2)trzy siódme+cztery siódme=jeden
3)pięć ósmych+trzy ósme=jeden
4)sześć dziesiątych + trzy trzecie=jeden i sześć dziewiątych
5)piętnaście dwudziestych +pięć dwudziestych=jeden
6)jedna i jedna trzecia + dwie trzecie=dwa
7)jedna i trzy piąte+dwie i dwie piąte=cztery
8)trzy+pięć siódmych=dwadzieścia sześć siódmych
9)jedna i jedna dziesiątych +trzy dziesiąte=czternaście dziesiątych
10)dwa i pięć siódmych + trzy siódme=dwadzieścia dwa siódmych
2010-04-13T20:42:23+02:00
1)dwie piąte+trzy piąte = 2/5 + 3/5 = 5/5 = 1
2)trzy siódme+cztery siódme= 3/7 + 4/7 = 7/7 = 1
3)pięć ósmych+trzy ósme= 5/8 +3/8 = 8/8 = 1
4)sześć dziesiątych + trzy trzecie= 6/10 + 3/3 = 6/10 + 1 = 1 i 6/10
5)piętnaście dwudziestych +pięć dwudziestych= 15/20 + 5/20 = 20/20 = 1
6)jedna i jedna trzecia + dwie trzecie= 1 i 1/3 + 2/3 = 1 i 3/3 = 2
7)jedna i trzy piąte+dwie i dwie piąte= 1 i 3/5 +2 i 2/5 = 3 i 5/5 = 4
8)trzy+pięć siódmych= 3 + 5/7 = 3 i 5/7
9)jedna i jedna dziesiątych +trzy dziesiąte= 1 i 1/10 + 3/10 = 1 i 4/10
10)dwa i pięć siódmych + trzy siódme= 2 i 5/7 +3/7 = 2 i 8/7 = 3 i 1/7
11)pięć i osem jedenastych + trzy i dwie jedenaste= 5 i 8/11 +3 i 2/11 = 8 i 10/11
12)osem i trzy dziewiąte + dwa i pięć dziewiątych= 8 i 3/9 + 2 i 5/9 = 10 i 8/9
13)cztery i sześć siódmych +pięć i jedna siódma= 4 i 6/7 + 5 i 1/7 = 9 i 7/7 = 10
14)osem i dwie dziesiate + trzy i jedna dziesiata= 8 i 2/10 + 3 i 1/10 = 11 i 3/10
15)jedna dziesiąta + trzy dziesiąte= 1/10 +3/10 = 4/10
16)dwa i jedna osma + trzy i trzy osme= 2 i 1/8 +3 i 3/8 = 5 i 4/8
17)pięć i dwie dziewiąte + trzy i jedna czwarta= 5 i 2/9 + 3 i 1/4 = 5 i 8/36 + 3 i 9/36 = 8 i 17/36
18)pięć osmych + cztery osme = 5/8 + 4/8 = 9/8 = 1i 1/8
19)siedem i jedna druga + trzy = 7 i 1/2 + 3 = 10 i 1/2
20)osem i trzy czwarte + dwa i jedna czwarta = 8 i 3/4 + 2 i 1/4 = 10 i 4/4 = 11
21)siedem i pięć dziewiątych+trzy i dwie dziewiąte= 7 i 5/9 + 3 i 2/9 = 10 i 7/9
22)sześć i jedna piąta + trzy piąte= 6 i 1/5 + 3/5 = 6 i 4/5
23)cztery i dwie siódme + trzy i jedna siódma = 4 i 2/7 +3 i 1/7 = 7 i 3/7
24)pięć i dziewięć jedenastych + dwa i jedna jedenasta= 5 i 9/11 + 2 i 1/11 = 7 i 10/11
25)dwa i dziewięć dziesiątych + dwa dziewięć dziesiątych= 2 i 9/10 + 2 i 9/10 = 4 i 18/10 = 5 i 8/10
26)trzy i jedna osma + cztery jedna osma= 3 i 1/8 + 4 i 1/8 = 7 i 2/8
27)dziesięć i jedna druga + dziesięć i jedna druga = 10 i 1/2 + 10 i 1/2 = 20 i 2/2 = 21
28)dwa i jedna trzecie + trzy i jedna trzecia = 2 i 1/3 + 3 i 1/3 = 5 i 2/3
29)jedna piąta+jedna piąta+jedna piąta = 1/5 + 1/5 + 1/5 = 3/5
30)jedna szosta+jedna szosta+jedna szosta = 1/6 + 1/6 + 1/6= 3/6
31)dwie dziesiąte + trzy dziesiąte + cztery dziesiąte = 2/10 + 3/10 + 4/10 = 9/10
32)pięć i dwanaście +sześć dwunastych + jedna dwunasta=
33)osem dziesiątych + jedna dziesiąta + jedna dziesiąta = 8/9 + 1/10 + 1/10 = 80/90 + 9/90 + 9/90 = 98/90 = 1 i 8/90
34)jedna siódma + dwie siódme +trzy siódme= 1/7 + 2/7 + 3/7 = 6/7
35)dziesięć setnych + dziesięc setnych+dziesięc setnych= 10/100 + 10/100 + 10/100 = 30/100
36)dwie pietnaste+trzy pietnaste + pięć pietnastych= 2/15 + 3/15 + 5/15 = 10/15
37)jeden + jedna i jedna druga+jedna druga = 1 + 1 i 1/2 + 1/2 = 2 i 2/2 = 3
38)tzry i dwie dwudzieste+osem dwudziestych= 3 i 2/20 + 8/20 = 3 i 10/20
39)jedna setna+trzy setne= 1/100 + 3/100 = 4/100
40)dwie setne+trzy setne= 2/100 + 3/100 = 5/100
41)trzy siódme + niewiadomom=pięć dziesiatych
3/7 + x = 5/10
x = 5/10 - 3/7 = 35/70 - 30/70 = 5/70
x = 5/70
42)dwie dziesiate + pięc dziesiątych= 2/10 + 5/10 = 7/10
43)jedna pietnasta+ 1 = 1/15 + 1 = 1 i 1/15
44)jeden i dwie trzecie+ niewiadomą = dwa
1 i 2/3 + x = 2
x = 2 - 1 i 2/3 = 1/3
x = 1/3
45)jedna dziesiąta + niewiadomą = jeden i jedna dziesiąta
1/10 + x = 1 i 1/10
x = 1 i 1/10 - 1/10 = 1
x = 1