1.znaczenie wody w przyrodzie
2. rodzaje wód w przyrodzie
3.sposoby racjonalnego gospodarowania wodą
4.jakie są źródła zanieczyszczeń wód
5.główne zanieczyszczenia wody
6.sposoby usuwania zanieczyszczeń wody

potrzebne na teraz( wyjaśnijcie krótko ale dobrze)

1

Odpowiedzi

2010-04-13T20:45:50+02:00
1. Woda jest jednym z najważniejszych czynników potrzebnych do życia.
2. Wody od I do III klasy czystości
I klasa czystości - nadają się do picia.
II klasa czystości - nadają się do hodowli zwierząt
III klasa czystości nadają się do nawadniania pól
3. Wodę można poddawać procesowi powtórnego uzdatniania, a także oszczędzać
4. Ścieki, eutrofizacja, wycinkna lasów.
5.metale ciężkie: ołów, miedź, chrom, kadm, rtęć i cynk.Węglowodory, oraz wiele innych składników.
6. Filtracja wody, komory, osadniki.
1 1 1