Odpowiedzi

2010-04-13T21:02:37+02:00
Zarówno kroniki izraelskie wchodzące w skład Starego Testamentu, jak i szereg odkryć archeologicznych mówią o narodzie zwanym pierwotnie pod nazwą Hebrajczycy, a następnie Izrael(ici), którzy w II połowie II tysiąclecia p.n.e. osiedli po obu brzegach Jordanu. Tworzyli oni strukturę plemienną (według Biblii 12 szczepów), z których kilka znanych jest ze starożytnych inskrypcji (np. Juda i Gad). W odróżnieniu od sąsiadujących narodów oraz miast-państw Kanaanu Izraelici przez kilka stuleci nie posiadali ani władców, ani własnej administracji, przez co okres ten nazywany jest Izraelem predynastycznym.