Przetłumaczcie mi tekst na ngielski plz...

HAVE YOU LIVED A HEALTHY LIFE?
'Yes, I have. I have looked after myself! That's my secret and my advice to everybody. I've done a lot of ezercise, I've never been lazy and I've never smoked. I haven't been ill exactly, but I've had some accidents. I'm nearly seventy, so I'm not very strong now. But I'm healthy!'

2

Odpowiedzi

2010-04-13T20:36:13+02:00
ŻYŁEŚ ZDROWE ŻYCIE? 'Tak, mam. Zająłem się sobą! Być moją tajemnicą i moją radą do każdego. Zrobiłem dużo z ..., nigdy nie byłem leniwy i nigdy nie paliłem. Nie chorowałem dokładnie ale urządziłem jakieś wypadki. Jestem niemal siedemdziesiąt, tak jestem nie nazbyt silny teraz. Ale jestem zdrowy! '
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:36:17+02:00
CZY ŻYJESZ ZDROWO?
Tak, żyję. Uważałem na siebie! To moj sekret i moja rada do wszystkich. Wykonywalem wiele cwiczen. Nigdy nie bylem leniwy i nigdy nie paliłem. Nie byłem nigdy dokłądnie chory, ale mialem kilka wypadkow. Mam prawie 70 lat, wiec nie jestem teraz bardzo silny. Ale jestem zdrowy!