Zad 1
jakie były obowiązki i prawa seniora oraz wasala?- po 4 zdania na każdą odpowiedź

zad 2
przyporządkuj podane prawa i obowiązki poszczególnym stanom -duchowieństwu,rycerstwu(szlachcie),mieszczaństwu oraz chłopstwu.

Składanie danin właścicielowi miasta,służba wojskowa,obowiązki duszpasterskie,służenie radą władcy, odrabianie pańszczyzny , wybór władz,zasada niepodlegania sądom innym niż duchowni,składanie danin właścicielowi wsi, możliwość uprawiania handlu i rzemiosła , prawo do sprawowania urzędów w państwie

PS.te zadania są z podręcznika,,dzień dobry historio'' nowej ery
klasa 5 ze strony 128 Daję naj!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T10:57:53+02:00
Zad. 1

SENIOR
- przyjmował hołd wasalny
- zobowiązywał się do dożywotniej ochrony i utrzymania swego wasala

WASAL
- składał hołd wasalny
- zobowiązywał się do dożywotniej wierności i pomocy swemu seniorowi
- udział w wyprawach zbrojnych seniora
- udział w zwoływanych przez niego naradach
- wspieranie seniora materialnie

zad. 2

DUCHOWIEŃSTWO
- obowiązki duszpasterskie
- służenie radą władcy
RYCERSTWO
- służba wojskowa
MIESZCZAŃSTWO
- możliwość uprawiana handlu i rzemiosła
CHŁOPI
- odrabianie pańszczyzny

Tu kilka, których jestem pewien.

4 3 4