Odpowiedzi

2010-04-13T21:07:50+02:00

Katechizm Kościoła katolockiego określa katechezę mistagogiczną jako „katechezę liturgiczną”. Akcentuje prZede wszystkim wprowadzanie w misterium Chrystusa. We wprowadzeniu tym przechodzi się „od tego, co widzialne, do tego, co niewidzialne, od znaku, do tego, co oznacza, od ‘sakramentów’ do ‘misteriów” (KKK 1075).

Katechezę mistagogiczną należy rozumieć jako wprowadzenie do różnych form życia liturgicznego :celebracji (różne formy ekspresji); wymiaru misteryjnego (wyjaśnianie doświadczeń biblijnych i eklezjalnych, które zawarte są w rytach) oraz wymiaru egzystencjalnego (czyli przekonań i postaw ludzi)

1 5 1