1.Podział płazów+przykłady
2.Przystosowanie żaby do życia na lądzie i w wodzie
3.Wymień przykłady płazów chronionych w Polsce
4. Przystosowanie gadów do życia na lądzie
5.Podział gadów+przykłady
6.Różnice pomiędzy żmiją zygzakowatą a zaskrońcem zwyczajnym
7.Podaj wszystkie gady chronione w polsce.
8.Przystosowanie ptaków do lotu
9.Podział ptaków ze względu na: środowiska, gniazdowanie, poruszanie się, tryb życia, ptaki wędrowne i osiadłe.
10. Trasa wędrówki bociana

2

Odpowiedzi

2010-04-13T21:09:14+02:00
1.Bezogonowe np.kumaki i ogonowe np.traszki.
2.Na lądzie-Dzięki kończyną jest w stanie skakać.
W wodzie- Ma kończyny pozwalające jej na pływanie, Jest również błona pławna, a także kształt ciała oraz pokrycie śluzem.
3.Grzebiuszka ziemna, kumak górski, padalec, ropucha paskówka, ropucha szara, rzekotka drzewna, Salamandra plamista, traszka grzebieniasta, Żaba jeziorkowa.
4.skóra jest sucha, pokryta łuskami. Gady są zwierzętami zmiennocieplnymi.
5.Jaszczurki np.zwinka. Węże np.zaskroniec. Żółwie np.żółw błotny. Krokodyle np. krokodyl wąskopyski.
6.Zaskroniec jest groźniejszy, żmija ma żółte plamy i ma charakterystyczny kształt głowy.
7.Jaszczurka zwinka, Zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, żółw błotny.
8.Przednie kończyny są przekształcone w skrzydła, powierzchnię
nośną skrzydeł tworzą pióra. Mają kształt opływowy. Wzrok i zmysł równowagi. Lekkie kości. Nie mają pęcherza moczowego.
Do lotu potrzebny jest grzebień mostka. Występuje u nich wymiana gazowa.
9.Lotne np. żuraw. Bez lotne np. pingwin. Letnienp. bocian. zimowe np.wróbel
10.przybliżona trasa wędrówki bociana z polski do afryki nad jezioro ...
Szukaj informacji o przybliżona trasa wędrówki bociana z polski do afryki nad jezioro wiktorii w kenii.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:13:19+02:00
Niektóre z pośród płazów, które spędzają życie wyłącznie na lądzie postanowiły zrezygnować z ważnych osiągnięć ewolucyjnych. Liczne salamandry amerykańskie straciły płuca, ale wystarczającą do oddychania ilość tlenu pobierają przez mokrą skórę i wilgotne błony wokół pyska. Robią to jednak kosztem ograniczenia wielkości ciała. Taki sposób oddychania jest najskuteczniejszy przy maksymalnej powierzchni skóry i minimalnej masie ciała i tak właśnie wyglądają salamandry bezpłucne. Ich cienkie wydłużone ciała nie przekraczają kilku centymetrów.
Życie na lądzie niesie wiele niebezpieczeństw, wymaga wytworzenia odpowiednich przystosowań w budowie ciała, niezbędnych do sprawnego poruszania się i bezpiecznego funkcjonowania na lądzie.
Pewna grupa płazów całkowicie straciła nogi i przeszła do rycia w ziemi. Ich anatomia jest tak wyspecjalizowana, iż sklasyfikowano je jako odrębny rząd płazów—płazy beznogie. Żyją wyłącznie w ciepłych rejonach świata. Straciły nie tylko nogi, nie posiadają też obręczy barkowej i miednicowej. Mają bardzo wydłużone ciało, w ich kręgosłupie można znaleźć znacznie więcej niż u płazów ogoniastych kręgów; nawet 270. Ryjąc chodniki w glebie mają niewielki pożytek z oczu i bardzo często pokrywają się one skórą. By zrekompensować sobie utratę wzroku niektóre gatunki mają w kącikach szczęk małe, wrażliwe czułki dotykowe.
Marszczelcowate są rzadko widywanymi stworzeniami, bowiem rzadko wychodzą na powierzchnię. Robią to nocą i nawet, jeśli zostaną znalezione przez człowieka, na ogół są mylone z jasno ubarwionymi dżdżownicami. W przeciwieństwie do dżdżownic są mięsożerne, z tego też powodu posiadają bardzo mocne szczęki.


Płazy dzielimy na trzy grupy: ogoniaste (traszki, salamandry), bezogonowe (żaby, ropuchy, rzekotki, kumaki) i beznogie (marszczelec pierścieniowaty).

Często trasa wędrówki biegnie przez drogi szybkiego ruchu gdzie pod kołami giną tysiące osobników. Podobna sytuacja ma w miejsce w drodze powrotnej . Niekorzystny wpływ na rozwój zarodków płazów ma również dziura ozonowa i nadmiar docierającego do zbiorników wodnych promieniowania ultrafioletowego, jak również zakwaszenie i zanieczyszczenie wód.

Gady są zmiennocieplnymi zwierzętami kręgowymi. Większość z nich zamieszkuje środowisko lądowe, niektóre wtórnie przystosowały się do środowiska wodnego. Gady dzielimy obecnie na cztery grupy: węże, jaszczurki, krokodyle i żółwie. Węże i niektóre jaszczurki wtórnie utraciły kończyny.


Z węży występujących w Polsce jedynym jadowitym gatunkiem jest żmija zygzakowata. Ukąszenie prze żmiję jest bolesne, lecz nie stanowi większego zagrożenia dla życia. Trzeba jednak udać się po pomoc do lekarza i wstrzyknięcie surowicy.

W Polsce mamy nielicznych przedstawicieli tej grupy (9 gatunków) i wszyscy bez wyjątku objęci są ochroną gatunkową. W naszym kraju występują przedstawiciele jaszczurek, węży i żółwi (niestety tylko jeden gatunek). Gady występują w różnorodnych środowiskach z wyjątkiem głębin morskich, obszarów polarnych i wysokogórskich, jest to związane z ich zależnością od temperatury otoczenia.
Zwierzęta te posiadają suchą, pozbawioną gruczołów skórę. Dolna warstwa naskórka jest żywa i twórcza, narasta ciągle od dołu. Zewnętrzna warstwa jest martwa, zrogowaciała, chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed wysychaniem. Naskórek wytwarza rogowe osłony ciała, do których należą: łuski (jaszczurki, węże), tarczki na głowach oraz duże tarcze u żółwi. Wytworami naskórka są również pazury występujące u prawie wszystkich gadów. W czasie linienia stara warstwa zewnętrzna zostaje zrzucona, pod nią znajduje się nowa nie zniszczona.
Większość gadów porusza się na czterech kończynach, ale węże i niektóre jaszczurki utraciły kończyny. W pełzaniu oprócz mocnych mięśni pomagają również łuski.


Ptaki należą do kręgowców, których zazwyczaj jaskrawe ubarwienie, wydawane głosy i piękny śpiew wzbudzają sympatię ludzi. Są to zwierzęta o przednich kończynach przekształconych w skrzydła i ciele okrytym piórami. Jest to grupa dość jednorodna pod względem budowy. Ptaki posiadają wiele cech wspólnych ze swoimi przodkami: gadami.
Zdolność do swobodnego unoszenia się w przestworzach wymaga od ptaków specyficznych przystosowań. Szkielet ptaków jest bardzo lekki, ale wytrzymały. Ich czaszka jest zbudowana z bardzo cienkich kości zrośniętych ze sobą bez szwów. W szczękach brak zębów, co przyczynia się do zmniejszenia ciężaru ciała. Dzięki temu również i środek ciężkości ciała nie jest przesunięty do przodu. Piersiowy, lędźwiowy i krzyżowy odcinek kręgosłupa jest ze sobą zrośnięty, co umożliwia utrzymywanie odpowiedniej pozycji w locie bez większego wydatkowania energii. Do mostka przyczepione są mięśnie poruszające skrzydłami, zwiększenie powierzchni przyczepu tych mięśni jest możliwe dzięki obecności tzw. grzebienia. Wielkość grzebienia związana jest ze sprawnością lotu. Przednie kończyny zostały przekształcone w skrzydła, nastąpił u nich zanik IV i V palca. Ptaki posiadają otwartą miednicę co jest związane ze składaniem jaj.
Zdolność do lotu oraz wykształcona u ptaków stałocieplność wymagają dużej ilości energii, a co się z tym wiążę dużej sprawności układu oddechowego. Układ oddechowy ptaka składa się z płuc i 9 worków powietrznych. W czasie wdechu powietrze dostaje się do płuc i worków powietrznych, w momencie wydechu powietrze z worków powietrznych zostaje wtłoczone do płuc. Dzięki temu powietrze z tlenem dostaje się do płuc zarówno w czasie wdechu jak i wydechu (tzw. podwójna wentylacja).

Ptaki są rozdzielnopłciowe, samice składają od kilku do kilkudziesięciu jaj. Po ich złożeniu następuje okres wysiadywania. Pisklęta dzielimy na gniazdowniki i zagniazdowniki. Pierwsze wylęgają się ślepe i nagie i całkowicie bezbronne (wróblowate, gołębie, dzięcioły). Drugie po wylęgnięciu są okryte puchem, widzą i po kilkudziesięciu minutach mogą podążać za rodzicami, samodzielnie żerują (gęsi, kaczki, kuraki).
Wiele ptaków co roku odbywa wędrówki związane jest to z odpowiednimi warunkami do rozrodu oraz ilością pokarmu.

Bociann : Duży ptak należący do rzędu brodzących. Wielkość ciała do 105 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 220 cm, masa przeciętnie około 3,5 kg. Pióra białego koloru, tylko lotki czarne, dziób i nogi czerwone. Głosy: klekot, wywołany szybkimi uderzeniami obydwu szczęk, cichy syk, młode kwiczą , miauczą. Zasiedla obszary podmokłe, zasobne w pokarm i miejsca do gniazdowania. Gniazdo buduje z patyków, siana na dachach domów, słupach i drzewach. Składa 3-5 jaj, które wysiaduje około 30 dni. Młode bociany stają się samodzielne po 10 tygodniach. Obowiązek karmienia piskląt spoczywa na obydwojgu rodzicach. Poluje wbrew ogólnemu mniemaniu w niewielkiej ilości na żaby, woli gryzonie, gady, owady, dżdżownice, płazy. Jest ptakiem płochliwym ale walczy w obronie gniazda. Zimę spędza w Afryce. Liczebność tego ptaka spada głownie na skutek osuszania bagien, stosowania pestycydów.

1 5 1