Samochód Toyota Camry jedzie ze stałą prędkością 90 km na godzinę . Oznaczamy przez y objętość benzyny w baku ( w litrach ) , a przez x liczbę kilometrów , przejechanych po zatankowaniu do pełna . Zależność y od x wyraża wzór y = - 0,08x + 60 .

Narysuj wykres tej zależności , leżący w pierwszej ćwiartce układu .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:39:42+02:00
Odpowiedź w załączniku
3 3 3