1.Jaką pracę może wykonać samochód o masie 1t poruszający się z prędkością 72km/h
2. Jaką pracę może wykonać silnik o mocy 12kW w czasie 4s
3. Ile energi należy dostarczyć 2l wody aby ogrzać je od 25stC
do temp. wrzenia

Dzięki Z GÓRY

1

Odpowiedzi

2010-04-13T22:11:54+02:00
1.

72km/h=259,2m/s

(1000*259,2²)/2= 500*67184,64=33592320J

2.

12 000W*4s=48 000J

3.

2l=2dm³=2000cm³
d wody=1g/cm³
d=m/v
m=dv
m=1*2000g
m=2000g=2kg

ΔT=100-25=75C

Ew=m*c*ΔT
Ew=2*4200*75 [kg*C*J/kg*C=J]
Ew=630 000J