Odpowiedzi

2010-04-13T20:55:53+02:00
Keep fit!
Why?
Because you will be feel better, think faster and weigh less!
There's no disadvantage of healthy lifestyle.
And there're no many rules to obey.
You need only:

- avoid stress
- avoid fatty food and sweets
- go for a walk once a day
- choose stairs, not lift.

You can be sure that it brings amazing results.
Start now!
/ trzymaj formę!
dlaczego?
bo będziesz czuć się lepiej, myśleć szybciej i ważyć mniej!
nie ma wad zdrowego trybu życia.
i nie ma wielu zasad do przestrzegania.

potrzebujesz jedynie:
-unikac stresu
-unikac tłustego jedzenia i słodyczy
-chodzic na spacer raz dziennie
-wybierać schody, nie windę.

może być pewny, że to przyniesie niesamowite rezulatyt.
zacznij teraz!