Wypisać z "Hymnu do Boga" Jana Kochanowskiego, epitety przenośne. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.
Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;
Tys fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi,
A zamierzonych granic przeskoczyć się boi;
Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają.
Biały dzień a noc ciemna swoje czasy znają.

Tobie k'woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k'woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi.
Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa,
Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa.

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie;
Z Twoich rąk wszelkie żwierzę patrza swej żywności,
A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;
Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!

2

Odpowiedzi

2010-04-13T20:57:44+02:00
Epitety: hojne (dary), wdzięcznym (sercem), przystojniejszej (ofiary), złotymi (gwiazdami), zamierzonych (granic), biały (dzień), nocna (rosa), niskiej (ziemi)
Przenośnie np: "I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował;"
2010-04-13T21:00:14+02:00
Epitety:hojne, złotymi, ciemna,Biały, rozmaite czyli jaki jaka jakie...

przenośnie:Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają, Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi!,