Odpowiedzi

2010-04-13T22:13:27+02:00
Czynniki zjednoczeniowe:
-rozbicie dzielnicowe osłabiło bezpieczeństwo państwa, które było bezsilne wobec zagrożenie zewnętrznego
-Kościół czynnikiem spajającym (jedna wiara)
-granice i cła utrudniały rozwój handlu
-mieszczaństwo popiera zjednoczenie, gdyż ich interesy nie ograniczały się do jednej dzielnicy
-walki pomiędzy książętami nie sprzyjały rozwojowi gospodarczemu
-jedność dynastii piastowskiej
-wymieranie dynastii piastowskiej
-poczucie odrębności narodowej wobec napływających do Polski innych ludów
-obawa przed wzrostem znaczenia ludności niemieckiej i czeskiej