Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T11:20:39+01:00
SzP. Radny Rady Gminy Malborka
Czapla Mirosław JanList w sprawie budowy autostrady w Malborku.

Na początku pragnę przytoczyć problem w sprawie której piszę ten list. Obserwując życie mojego miasta Malborka dostrzegłam poważny problem, mianowicie natężenie ruchu w godzinach szczytu.Uważam , że rozwiązaniem byłoby budowa autostrady.
W związku z nasilającym się ruchem samochodów w Malborku chciałbym przedstawić moje argumenty popierające tą inwestycję, aby pan na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy głosował za przyjęciem tej uchwały.

Ruch w centrum naszego miasta od wielu lat się nasila i w godzinach popołudniowych, gdy większość ludzi kończy pracę miasto jest praktycznie sparaliżowane. Droga, która położona jest wzdłuż naszego miasta jest drogą krajową, co sprawia, że przejeżdża nią wiele samochodów osobowych i ciężarowych.
Co jest wynikiem pogarszania się stanu nawierzchni oraz towarzyszy temu uporczywy hałas w budynkach leżących bezpośrednio przy drodze.
Droga ta jest również zagrożeniem dla dzieci i pieszych poruszających się w jej pobliżu, a przejście na drugą stronę jezdni często graniczy z cudem.
Kolejnym argumentem przemawiającym za powstaniem w jak najszybszym czasie autostrady są częste kolizje i wypadki drogowe, często z udziałem przechodniów. Tylko w ubiegłym roku zaistniało 13 wypadków drogowych.
Środki na taką inwestycję po podjęciu uchwały o budowie autostrady można by pozyskać ze środków Unii Europejskiej jak również z budżetu Państwa przy akceptacji Dyrekcji Krajowych Dróg Publicznych.
Taka inwestycja pomogłaby również w rozwoju gospodarczym naszej gminy, ponieważ jest to podstawą lokalizacji dużych przedsiębiorstw, których tak potrzebujemy by zmniejszyć bezrobocie w naszym regionie.

Liczę, że przedstawione przeze mnie argumenty i dowody zostaną dokładnie rozważone i wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy autostrady.


Z Poważaniem:
Anna Maria Walewska


3 5 3