Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:23:50+02:00
A) wylot znajdował się na wysokości 0,6 m
wiemy to gdyż punkt przecięcia z osią oY wyznacza C (z równania funkcji ogólnej y= Ax² + Bx + C
Odp: Znajduje się na wysokości 0,6m.

b) liczę miejsca zerowe
y= -0,35x² + 2x + 0,6
Δ= 4 - (4 x (-0,35) x 0,6)
Δ= 4 + 0,84= 4,84
√Δ= 2,2

x₁= 6 ten jest dodatni czyli będzie punktem kończącym strumień
x₂= - ²/₇
Odp: Odległość w poziomie to 6 metrów.

c) liczę wierzchołek paraboli P=(p,q)
p= 2 ⁶/⁷
q= 3 ¹⁶/₃₅
P=( 2 ⁶/⁷ , 3¹⁶/₃₅)
Odp: Osiąga wartość największą w wierzchołku P=( 2⁶/⁷, 3¹⁶/₃₅).