Zad.1 Oprocentowanie na lokacie rocznej w pewnym banku wynosi 7%.
a) Jakie będą po roku odsetki od wpłaconej na to konto kwoty 400zł?
b) Jaki będzie stan konta po roku jeśli wpłacona kwota wynosi 500zł?
c)Ile złotych trzeba wpłacić, aby po roku odsetki wynosiły 140zł?
d)Stan konta po roku od wypłaty wyniósł 920,20zł.Ile złotych wpłacono na to konto?
zad.2 Pan Nowak marzy o tym,aby utrzymywać się z odsetek bankowych.Oblicz jaką kwotę musiałaby wpłacić na roczną lokatę aby co roku otrzymywać odsetki w wysokości 30 000zł jeśli:
a)oprocentowanie wynosi 5%
b) oprocentowanie wynosi 4%
zad.3 Pan Kowalski wpłacił do banku 2000zł na konto którego oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym.Jaką kwotę będzie miał pan Kowalski po roku a jaką po dwóch latach jeżeli w tym czasie nie będzie wpłacał ani wypłacał żadnych pieniędzy i oprocentowanie się nie zmieni?
proszę zróbcie mi!!!!
pilne na jutro ???

1

Odpowiedzi

2010-04-13T20:58:36+02:00
Zad 1.
a)400*0,07=28
b)500+0,07*500=
500+35=535
c) 2000

zad. 2 brak infa o oprocentowaniu

Zad 3.
po roku
2000+0,04*2000=
2000+80= 2080

Po dwóch
2000+2*80=
2000+160= 2160