1. Tata Marty chce z desek wykonać sześcienną skrzynię z pokrywą o krawędzi 0,6 m. W sklepie są deski o długości 1,3 m i szerokości 20 cm. Ile co najmniej desek musi kupić tata, jeżeli nie będzie ich sztukował?

2. Objętość graniastosłupa jest równa 64 dm³. Jaka jest wysokość tego graniastosłupa, jeżeli jego podstawą jest kwadrat o boku 4 dm?

Za dwie poprawne odpowiedzi daje najlepszą.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T21:11:00+02:00
(w nawiasach wytłumaczenia obliczeń, nie pisz tego w zadaniu)

1.

1,3m = 130cm
0,6m = 60cm


130cm:60cm=2 r10cm
(długość deski starczy na dwa boki)

Ilość desek potrzebnych na dwa boki:
szer. deski = 20 cm
szer. boku = 60 cm
60cm:20cm=3
(do dwóch boków potrzebne są trzy deski)

3×3=9
(do sześciu boków będzie potrzebne trzy razy więcej desek, co daje wynik - 9)

Odp. Tata Marty musi kupić co najmniej 9 desek.

2.

V = Pp × H
V = 64dm³
Pp = (4dm)² = 16dm²
H = V:Pp
H = 64dm³ : 16dm² = 4dm

Odp. Wysokość tego graniastosłupa wynosi 4dm.
2 5 2