Proszę o streszczenie!:)

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: »Pokój wam!« A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: »Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.« Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: »Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.«
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: »Widzieliśmy Pana!« Ale on rzekł do nich: »Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.«
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: »Pokój wam!« Następnie rzekł do Tomasza: »Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.« Tomasz Mu odpowiedział: »Pan mój i Bóg mój!« Powiedział mu Jezus: »Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.«
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

J 20, 19-31

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:59:15+02:00
Wieczór pierwszego dnia tygodnia.
Przebywali tam uczniowie, po czym wszedł Jezus i przywitał się z nimi.
Powiedział również jeszcze: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam." po tych słowach spojrzał na nich i rzekł do nich : "»Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane."
Tomasz, który nie był obecny przy objawieniu się pana nie wierzył w opowieści uczniów, ze ujrzeli Jezusa. Zatem stwierdził że "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę."
Po osmiu dniach przybył Jezus. Powiedział do Tomasza : Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym."
A on mu odpowiedział:"Pan mój i Bóg mój!« Powiedział mu Jezus"

zatem Jezus uznał, ze uwierzył i powiedział że Uwierzył, bo go zobaczył, a błogosławieni są Ci, którzy nie widzieli a uwierzyli.
2010-04-13T21:36:49+02:00
Uczniowie przebywali w wieczerniku a drzwi byly zamkniete z powodu obawy przed zydami a jezus wszedl mimo zamknietych drzwi wszyscy uczniowie uwierzyli oprocz Tomasza zwanego didymos ktoremu jezus nakazal wlozyc palce w bok i rany dopiero po tym czynie uwierzyl irzekl pan moj i bog moj