Odpowiedzi

2010-04-13T21:18:31+02:00
A) 1 mol KNO₃ --- 6,02 * 10²³ cząsteczek KNO₃
5 mol KNO₃ --- x
x = 5 * 6,02*10²³
x = 30,1 cząsteczek KNO₃

b) 1 mol KNO₃ --- 6,02 * 10²³ atomów N
5 mol KNO₃ --- x
x = 5 * 6,02 * 10²³
x = 30,1 * 10²³ atomów N

c) 1 mol KNO₃ --- 3 * 6,02 * 10²³ atomów O
5 mol KNO₃ --- x
x = 5 * 3 * 6,02 * 10²³
x = 90,3 * 10²³ atomów O