Odpowiedzi

2010-04-13T21:12:38+02:00
1 - philippe petain
2 Charles de Gaulle - na 99%
3 Vidkun Quisling został on u sunięty kilka dni po ataku na norwegię 9 kwietnia 1940roku
4 juzef stain
5 benitto musolini
7 Rabunkowa polityka okupantów i przebieg działań wojennych znacząco osłabiły gosp. Polski
8 10 maja 1940roku do 22 czerwca 1940 roku
9 układ sikorski majski z dnia 3o lipca 1941 roku
na 99% dobrze 2 licze na najl.
2010-04-13T21:12:45+02:00
Rząd Vichy-Philippe Pétain
Wolna Francja-Charles de Gaulle
Faszyści Norwescy-Vidkun Quisling
ZSRR- Stalin Józef
Włochy-Musollini

Polityczne skutki II w.ś.
Wskutek wojny z powodu zniszczeń i strat materialnych pozycję na arenie międzynarodowej straciły Wielka Brytania, Japonia, Niemcy i Francja. Od teraz los Europy zależał w głównej mierze od USA i ZSRR. Po konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku nastąpił polityczny podział Europy na blok zachodni i blok wschodni (początek zimnej wojny). Na zebraniu Wielkiej Trójki potwierdzającym spotkanie w Teheranie ustalono, że terytoria, zdobyte przez Armię Czerwoną znajdą się w strefie wpływów ZSRR, a te wyzwolone przez aliantów zachodnich – w strefie wpływów państw zachodnich. W ten sposób Polska i pozostałe kraje Europy środkowo-wschodniej stały się zależne od ZSRR, natomiast Grecja, Włochy, Francja i Benelux, a po kilku latach także cała Austria – w bloku zachodnim. Jugosławia i Albania opanowane po wycofaniu się Niemców i Włochów przez armię partyzantów Josipa Broz Tito pozostały po wojnie od ZSRR zasadniczo niezależne, choć oba te kraje poszły w następnych latach drogą komunistyczną.

Atak Niemiec na Francje- 1940
Jakie układy łączyły Polskę i ZSRR?
- układ warszawski warszawski
- pakt sikorski-majski