Odpowiedzi

2009-11-04T18:00:22+01:00

M. księża
D. księż-y
C. księż-om
B. księż-y
N. z księż-mi
Ms. o księż-ach
W. księż-a!

13 4 13
2009-11-04T18:00:30+01:00
Mianownik:ksieża
dopełniacz:księży
celownik:księżom
biernik:księży
narzędnik:księżami
miejscownik:ksieżach
wołacz: księża
5 3 5