* Obliczanie masy substratów :
Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci ( II ) otrzymano 3,2 grama tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci ( II ) jeśli masa rtęci była o 36,92 gram większa od masy otrzymanego tlenu.

HgO --> Hg + O2 ( ta dwójka to mała na dole )

HELP . Na środę to mi potrzebne ...

1

Odpowiedzi

2013-06-27T14:51:22+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

tlenek rtęci(II) ---> tlen + rtęć

xg = 3,2g + (3,2g+36,92g)

x = 3,2g + 40,12g

x = 43,32g tlenku rtęci 

3 4 3