POMOCY DAM NAJJJ
Rozwiąż równanie:
a) 0,2x+0,3=1,3
b) 5x-0,8=0,1+2x
c) 8x-0,2=8x-0,1
d) 0,01x+17=-0,16
e) -0,07(10x-1)=0,3x
f) 0,83x+0,82=0,23x+1,52
g) 0,6x+2(0,1x-0,1)=0,2(x+1)
h) 0,7(x+2)=0,4(x+1)+0,3x+1
i) 0,15(2x+4)=2(1,3+0,3x)-0,6
j) 0,1(x+1)-0,05(3x-10)=0,4-0,35x

i
Rozwiąż równania
a)6x=3
c)2x=1/5<- to 1/5 to ułamek jedna piąta
d)1,2x=4,8
e)1/3x(jedna trzecia)=3
f)-1/5x(trzy piąte)=-5
g)3/4x(trzy czwarte)=-4/9(cztery dziewiąte)
h)0,1x=-7

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:12:22+02:00
Zad 1
a) 0,2x + 0,3 = 1,3
0,2x = 1 / :0,2
x = 5
b)5x - 0,8 = 0,1 + 2x
3x = 0,9 / :3
x = 0,3
c)8x-0,2=8x-0,1
0 = 0,1 - rownanie sprzeczne
d)0,01x+17=-0,16
0,01x = -17,16 /:0,01
x = 1716
e)-0,07(10x-1)=0,3x
-0,7x + 0,07 = 0,3x
-1x = -0,07 /: (-1)
x = 0,07
f)0,83x+0,82=0,23x+1,52
0,6x = 0,7 /: 0,6
x = 1,16