Odpowiedzi

2011-06-30T14:24:54+02:00

Dane:

mr (masa roztworu) - 75g

C% (stężenie procentowe) - 20%

 

Obliczam masę substancji rozpuszczonej (ms) w tym roztworze:

C% = ms * 100% : mr   /*mr

C% * mr = ms* 100%    /:100%

ms= C% *mr : 100% = 20% * 75g : 100% = 15g substancji

 

Do roztworu dodano 25g wody, a zatem mr wzrosła :

75g +25g = 100g

 

Obliczam C% nowo powstałego roztworu:

C% = ms *100% : mr = 15g * 100% : 100g = 15%

 

2011-06-30T14:47:17+02:00

cp = ms * 100% /mr  

ms= cp *mr /100%

ms = 20% * 75g/100% = 15g - substancja rozpuszczona

75g +25g = 100g

 cp= ms *100%/mr

cp=15g * 100%/100g = 15%