Potrzebuje pilnie odpowiedzi na zadania :
1.Oblicz kąt między przekątnymi sześcianu, którego objętość wynosi 1000cm³.

2. Ile puszek blaszanych w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 35cm × 20cm × 10cm, można wykonać z prostokątnego arkusza blachy o wymiarach 140 cm × 70cm? Jaką pojemność będą miały wszystkie puszki? Wyniki podaj w dm³

3.Ile wody deszczowej spadło na obszar ziemi w kształcie trapezu prostokątnego o podstawach 1,8 km i 0,8 km oraz wysokości 0,6 km, jeżeli grubość warstwy wody wyniosła 3,5 mm? wyniki podaj w tonach.

4.Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez w którym trzy boki maja po 13 cm a dłuższa podstawa ma 23cm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tej bryły jeżeli wysokość bryły wynosi 16cm.

5.Blok stalowy jest graniastosłupem prawidłowym czworokątnym. Ile waży ten blok jeżeli ciężar właściwy stali wynosi 7,8 G/cm³, krawędź podstawy wynosi 20cm a krawędź boczna wynosi 80cm?

Od razu mowie że to wszystkie informacje jakie mam w tych zadaniach !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T17:45:11+02:00
1. nie wiem
2.a=35cm
b=20cm
c=10cm

Pole prostopadłościanu=Pole boków + Pole podstaw
Pp=Pb+Pp
Pp=4×(a×c)+2×(a×b)
Pp=4×(35cm×10cm)+2×(35cm×20cm)
Pp=4×350cm²+2×700cm²
Pp=1400cm²+1400cm²
Pp=2800cm²

Pole arkusza blachy
a=140cm
b=70cm
Pab=140cm×70cm
Pab=9800cm²

9800cm²:2800cm²=3,5
więc wykona się 3 puszki (przynajmniej tak mi się wydaje)

Objętość prostopadłościanu
v=a×b×c
v=35cm×20cm×10cm
v=7000cm³

Pojemność 3 puszek:
v=3×7000cm³
v=21000cm³

Odp. Z tego arkusza blachy można wykonać 3 blaszane puszki o łącznej pojemności 21000cm³.

Mam nadzieję, że dobrze rozwiązałam :)

tamtych nie umiem ;(
ale wiem jak możesz znajleźć odowiedzi wpisz w google początek treści zadania i później masz tam np. zadane co ktoś daje i wtedy znajdziesz tak pokoleji mam nadzieje ze ci pomogłam licze na naj ;)
1 1 1