Odpowiedzi

2009-11-04T21:38:17+01:00
1)
3x-2y=2
x+2y=-2

3x-2y=2
x = - 2y - 2

3(-2y - 2) - 2y = 2
-6y - 6 - 2y = 2
-8 y = 8
y = -1
x = -2 * -1 - 2 = 0
y = -1
x = 0
2) oblicz długość obwodu koła o polu 4π cm².

wzór na pole = Пr² wyliczymy z tego promień
Пr² = 4П
r² = 4
r = 2
wzór na obwód - 2Пr = 2 x 2 П = 4П

3) (a-b)²-2(a-b)(a+b)+(a+b)²= a² - 2ab + b² - 2(a²-b²) + a² + 2ab +b² = a² - 2ab + b² - 2a² + 2b² + a² + 2ab +b² = 4b²