Odpowiedzi

2010-04-13T21:13:06+02:00
Na początku była agora... tak, to właśnie na niej Ateńczycy, którzy wymyślili zasady demokracji spotykali się, aby dyskutować o sprawach politycznych i w głosowaniu podejmować różne decyzje. Jednak codzienne rządzenie nie mogło należeć do wszystkich i w tym celu powoływali urzędników, którzy w ich imieniu sprawowali rządy. Oczywiście wybierano ich przez losowanie ze względu na to, iż Ateńczycy byli bardzo przywiązani do idei równości wszystkich obywateli.
Następnie to starożytny Rzym przejął zasady demokracji i to tutaj również jak na początku w Atenach źródłem władzy był lud. W praktyce jednak mógł on tylko, co najwyżej przejmować lub odrzucać propozycje zgłoszone przez urzędników czy senatorów. Prawdziwa władza należała do Patrycjuszy, konsuli, senatorów, trybunów i cenzorów. Obowiązujących tam praw nie można było dowolnie zmienić.
Wszystko przeniosło się również do Anglii. Tam oto w monarchii władza należała do króla, ale rycerze byli zainteresowani tym by została ona ograniczona. Z czasem po buncie baronów, duchowieństwa i mieszczan król wydał w 1215r. Charta Libertatum. Prawie 50 lat później doszło do nowego konfliktu króla z poddanymi. Efektem było zwołanie po raz pierwszy zgromadzenia przedstawicieli różnych stanów, które miało się stać dwuizbowym parlamentem.
10 4 10