Rozwiąż poniższe zadania z działu PROPORCJE :)) :P
-PS. Jeżeli będize napisane, np. 2/x bierzcie to jako 2 : x ( słownie: dwa dzielone przez x). I jeszcze jedno proszę o działania :))

1. Rozwiąż równania.
a) 2/x = 3/x-1
b) 4/x+1 = 5/x
c) 3/5 = 2x-1/2-5x
d) 2x+1/1-2x = 2/3
e) 0,4x-1/3 = 2x-5/2
f) 4+x²/x = 2x-1/2

2.Dzielimy 3 przez liczbę b oraz liczbę 5 przez liczbę o 12 większą od b. Jaka powinna być liczba b, aby ilorazy były równe?

3. Znajdź ułamek, w którym licznik jest o 8 mniejszy od mianownika, i który jest równy 3/4.

1

Odpowiedzi

2010-04-16T11:40:07+02:00
1. Rozwiąż równania.
a) 2/x = 3/x-1
2(x-1)=3x
2x-2=3x
-x=2
x=-2
b) 4/x+1 = 5/x
4x=5(x+1)
4x=5x+5
-x=5
x=-5
c) 3/5 = 2x-1/2-5x
3(2-5x)=5(2x-1)
6-15x=10x-5
-25x=-11
x= 11/25
d) 2x+1/1-2x = 2/3
3(2x+1)=2(1-2x)
6x+3=2=-4x
10x=-1
x= -1/10

e) 0,4x-1/3 = 2x-5/2
2(0,4x-1)=3(2x-5)
0,8x-2=6x-15
-5,2x=-13
x=2,5
f) 4+x²/x = 2x-1/2
2(4+x²)=x(2x-1)
8+2x²=2x²-x
x=-8

2.Dzielimy 3 przez liczbę b oraz liczbę 5 przez liczbę o 12 większą od b. Jaka powinna być liczba b, aby ilorazy były równe?
3/b= 5/b+12
5b=3(b+12)
5b=3b+36
2b=36
b=13
3. Znajdź ułamek, w którym licznik jest o 8 mniejszy od mianownika, i który jest równy 3/4.

x-8/x=3/4
3x=4x-32
-x=-32
x=32

32-8/32=24/32
2 5 2