Trzeba ułożyć zdania w trybie biernym z tymi słówkami ;
-zaczynać się,
- kończyć się,
- słuchać,
-czytać,
-patrzeć,
-mówić,
-pytać,
-odpowiadać,
-grać,
-malować,
-uczyć,
-powtarzać,
-dużo,
-słowo,
-zdanie,
-nauczyciel,
-uczeń,
-godzina,
-liczyć.
Słówka należy również przetłumaczyć :).
Zdania mają być proste i krótkie.
Dziękuje z góry.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:42:45+02:00
1.Eine Arbeit wird von ihr begonnen. -praca została zaczęta przez nią.
2.Eine Lektion wird von Lehrerin abgeschlossen. - lekcja została zakończona przez nauczycielkę.
3.Ein Lied wird von mir gehört.-piosenka jest słuchana przeze mnie.
4.Das Buch ist von mir gelesen worden. -książka została przeczytana przeze mnie.
5.Das Bild ist von mir geschaut worden. -obraz był oglądany przeze mnie.
6.Die Rede ist von mir geredet worden. -mowa została mówiona przeze mnie.
7.Die Schülerin ist von mir gefragt worden. -uczennica została przeze mnie zapytana
8.Die Frage ist von dir geantwortet worden.-pytanie zostało odpowiedziane przeze mnie.
9.Das Spiel wird von mir gespielt. -gra jest grana przez mnie.
10.Das Bild ist von mir gemalt geworden. -obrazek jest mallowany przeze mnie.
11.Die Grammatik ist von mir gelernt geworden.-gramatyka została nauczona przeze mnie.
12. DIe Aufgabe ist von uns wiedergeholt geworden. -zadanie zostało przez nas powtórzone.
13.Viel Suppe ist von uns gegessen geworden. -dużo zupy zostało zjedzone przez nas.
14.Das Wort wird von mir gelernt. słowo jest przeze mnie nauczone.
15.Der Satz ist von mir geschrieben gworden. -zdanie zostało przeze mnie napisane.
16.Der Lehrer wird von uns gemocht.
17.Der Schüler wird von mir gemocht. -uczeń jest lubiany przeze mnie.
18.Die Stunde ist von uns ausgenutzt geworden.-ta godzina została przez nas wykorzystana
19.Die Aufgabe ist von uns gerechnet worden.- zadanie zostało przez nas policzone


1 5 1