Odpowiedzi

2010-04-13T21:14:12+02:00
Postawę dziecka kształtuje środowisko, w którym najistotniejszą rolę odgrywa dom i szkoła. Oddziaływanie domu na organizm dziecka przypada głównie na okres niemowlęcy i wczesne dzieciństwo, wówczas, gdy jest on jeszcze bardzo plastyczny i podatny na wpływy zewnętrzne.

Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że jedną z przyczyn jest nieuświadomienie rodziców, co do stosowania odpowiednich metod i środków wychowawczych. Jakże często widzimy matkę, która nosi dziecko tylko na jednej ręce (tej samej) kręgosłup dziecka ulega lekkiemu skrzywieniu bocznemu. Podobnie prowadzenie dziecka za jedną i tę samą rękę kształtuje wadliwą postawę.

Również przyzwyczajenie do wykonywania pracy jedną i tą samą ręką wpływa na nierównomierny rozwój pewnych grup mięśniowych, co w konsekwencji może stać się przyczyną różnego rodzaju skrzywień.

Ponadto nieprzemyślany dobór zabawek i przyborów może przeciwdziałać prawidłowemu kształtowaniu się postawy (jazda na hulajnodze, jazda na rowerze pod ramą itp.). Nieprzestrzeganie w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym podstawowych wskazań higieny wpływa bardzo ujemnie na postawę dziecka.

Drugim problemem będą warunki szkolne. Przyjrzyjmy się bliżej tym warunkom, w jakich dziecko znajduje się w okresie pobytu w szkole. Spędza ono w niej około 4-6 godzin dziennie, a niekiedy więcej. Mimo szybkich zmian w zakresie rozbudowy naszych szkół, zdarzają się jeszcze często, zwłaszcza w chwili obecnej gwałtowne przyrosty demograficzne dzieci do klas młodszych, co powoduje niekiedy konieczność pracy na dwie zmiany, sale szkolne są przepełnione. W tej siedzącej, często niewygodnej pozycji pozostaje przez kilka godzin, zajęte jednocześnie absorbującą je pracą umysłową. Jednostronność owego siedzącego trybu życia w połączeniu z objawami znużenia, które wywołuje wysiłek umysłowy, powoduje typową nawykową postawę szkolną.

Do podstawowych przyczyn należy zaliczyć: opuszczona głowa, barki wysunięte ku przodowi, zapadnięta klatka piersiowa, plecy przygarbione o szeroko rozsuniętych łopatkach (skrzydełkowate). Przykrócone mięśnie piersiowe, słabe i rozciągnięte mięśnie grzbietu nie są w stanie zabezpieczyć prawidłowego ustawienia kręgosłupa, właściwego kształtu i należytej ruchomości klatki piersiowej, co w konsekwencji powoduje małą pojemność i złą wentylację płuc. Objawom tym towarzyszy zazwyczaj nadmiernie silne wygięcie w lędźwiach i wypchnięty w przód brzuch o słabych i wiotkich mięśniach. Narządy mieszczące się w jamie brzusznej ulegają łatwo pewnym przemieszczeniom i zaburzeniom w funkcjonowaniu.

Oprócz tych odchyleń składających się na typowy obraz najpospolitszej u dzieci w wieku szkolnym nawykowej wadliwej postawy, bywa wiele innych nieprawidłowości lub wyraźnych wad postawy: płaskie plecy, w wyniku, których łatwo powstaje boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza), płaska stopa.

Wady postawy nie tylko sprawiają bóle, cierpienia, lecz także obniżają ogólną sprawność fizyczną. Stwierdzone wady postawy wywierają wybitnie hamujący wpływ na rozwój naturalnych czynności ruchowych (obserwacja i badania własne) - chód, bieg, skok, rzut itp. stale przydatne w życiu codziennym czynności ograniczają szybkość, zręczność, siłę i wytrzymałość.

Wadliwą postawę wywołują także często przyczyny natury psychicznej - przygnębienie, zahukanie, co tak często obserwujemy u dzieci wychowujących się w nieodpowiedniej atmosferze domowej, a także przejściowe osłabienie po przebytych chorobach itp.

Dla uzasadnienia rejestru błędów i wad postawy należy jeszcze wymienić ujemne oddziaływanie ciężkiej pracy fizycznej we wczesnym wieku życia (dźwiganie ciężarów np. wiader z wodą, noszenie na rękach młodszego rodzeństwa (środowisko wiejskie).

Bardzo niekorzystne w klasach niższych jest noszenie przez dzieci książek w teczkach w ręku zamiast w tornistrach na plecach.

Dbałość o poprawną postawę dziecka, należyte jej kształtowanie i zapobieganie przyczynom, które powodują błędy i wady jest dla nauczyciela jednym z podstawowych nakazów w pracy, rezultatem czego powinno być "wyrobienie stałego nawyku postawy ciała".

2 4 2