MUSZE ODPOWIEDZIEC NA PYTANIA PPOOMMOOCCYY!
1.Jak miłosierdzie okazywał;Jan Beyzym,Matka Teresa z Kalkuty, Św.Faustyna?
2.co to jest wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
3.Kogo i kiedy obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
4.Kiedy obowiązuje powstrzymywanie się od zabaw?
5.Co to jest post.Kogo i kiedy obowiązuje?
6.Czego dotyczy 5 przykazanie kościelne?
7.wypisz osoby z drogi krzyżowej Pana Jezusa
8.Kiedy odprawiana jest droga krzyżowa (czas w kalendarzu liturgicznym, dzień tygodnia)
9.wypisz dni tridum paschalnego
10.co dzieje się w kościele w niedziele palmowa?
11.co dzieje się w kościele w wielki czwartek,piątek,sobotę?
12.co oznacza obmycie nóg apostołom przez pana Jezusa?
13.kiedy odmawiamy przyrzeczenia chrzcielne podczas tridum?
14.co symbolizuje paschał?
15.od chrztu świętego należysz do kościoła w jaki sposób troszczysz się o zdrowie ciała Chrystusa-kościoła?
16.jaką rolę spełniasz w organizmie Chrystusa, którym jest kościół?
17.czemu mają służyć otrzymane od boga za pośrednictwem ducha świętego dary duchowe?
18. Do jakiej wspólnoty Bóg zaprasza ludzi?
19.wyjaśnij,dlaczego uczestnicząc we mszy świętej, przyjmując komunię świętą,a także przystępując do sakramentu pokuty, przyczyniasz się do umacniania wspólnoty kościoła?
20.Kto jest dla wierzących wzorem miłości miłosiernej?
21.Wyjaśnij w jaki sposób twoja wspólnota parafialna pomaga ci poznawać Jezusa Chrystusa
22.Dlaczego chrześcijanie tak bardzo dbają o swoje świątynie-kościoły?
23.Wyjaśnij znaczenie słów,którymi wysławia Boga wspólnota wierzących:"w tym świętym miejscu<kościele> sam wznosisz dla siebie świątynie z żywych kamieni,którymi my jesteśmy"
TO DLA MNIE WAŻNE PROSZE SZYBKO!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-04-13T21:24:29+02:00
1. Matka Teresa pomagała wszystkim ludziom bez względu kim byli
2. Jest to powstrzymywanie się od spożywania mięsa i innych potraw tego typu
3. Wstrzemięźliwość obowiązuje chyba od 11-12 roku życia. W każdy piątek, wielki piątek, wigilię przed kolacją
4. W wielkim poście oraz adwencie
7. płaczące niewiasty, maryja, szymon cyrenejczyk, weronika
8. piątek, wielki post
9. wielki czwartek,piątek,sobota[mam nadzieję że trochę pomogłem]
3 2 3
  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T21:27:59+02:00
1. Św. Faustynie Bóg objawiając się jej kazal namalowac swoj obraz.
2. Wstrzemięźliwosc- jest to powstrzymywanie się od pokarmow miesnych w post i piatki.
3. Obowiazuje od 14 roku zycia mlodzież i doroslych.
4. obowiazuje w wielki piate, sobote i czwartek oraz w post i piatki
5.post jest to powstrzymanie sie od zabaw i pokarmow miesnych, obowiazuje doroslych i mlodziez od 14 roku zycia
6. 5 przykazan dotyczy postu, komuni św., powstrzymywanie sie od prac niekoniecznych, kosciola
7. placzace niewiasty, szymon z cyreny, swoja matke, sw. weronike
8.w piątek
9.wielki czwartek, piatek ,sobota
10. swieci sie palmy
11.wielki czwartek:
- ustanowienie najświetszego sakramentu
- ustanowienie sakramentu kaplanstwa
- przeniesienie najswietszego sakramentu do ciemnicy
wielki piatek:
- skazanie, smierc, droga krzyzowa pana jezusa
- przeniesienie najswietszego sakramentu do grobu panskiego
- w tym dniu odbywa sie nabozenstwo zlozone z: adoracji krzyza

wielka sobota:
- wigilia paschalna:
- poświęcenia paschału i wody
- odnowienie przyrzeczen chrzcielnych
12.oczyszczenie z grzechu
13.w wielka sobote podczas wigili paschalnej
14.symbolizuje umierajacego jezusa
15.
2 3 2
2010-04-13T21:39:39+02:00
2.Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych (nie dotyczy ryb, nabiału, tłuszczów zwierzęcych oraz wywarów z mięsa)
3. w każdy piątek roku liturgicznego (z wyjątkiem uroczystości, czyli dni liturgicznych najwyższej rangi) dla katolików w wieku powyżej 14 roku życia do końca życia. Z przestrzegania postu zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu"
4.Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu
6.5. przykazanie kościelne: Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.statnie z przykazań jest bardzo zwięzłe, gdy chodzi o sformułowanie, obejmuje natomiast niezwykle szeroki wachlarz zagadnień, które trudno będzie przedstawić wyczerpująco. Należy przede wszystkim odnieść się do samego pojęcia – Kościół. Wiemy, że tym terminem określamy wspólnotę ludzi wierzących, ochrzczonych, złączonych z Chrystusem jako swoją Głową, żyjących zgodnie z regułami wiary, w duchu miłości Boga i bliźniego. W szerszym znaczeniu mianem „Kościół” obejmujemy też ludzi, którzy pragną lub mogliby do niego należeć, chociaż w tej chwili jeszcze to się nie stało (przygotowują się do chrztu albo jeszcze nie słyszeli o Chrystusie, bądź też jako ochrzczeni zerwali świadomie i dobrowolnie łączność z Chrystusem i Kościołem). Treść 5. przykazania nikogo jednak nie wyklucza z kręgu miłości. Pokrótce trzeba powiedzieć o kilku płaszczyznach „troski o potrzeby wspólnoty Kościoła”.
7.Piłat, Matka, Szymon Cyrenajczyk,Weronika, płaczące Niewiasty,
8. W Wielkim Poście w każdy piątek
9.Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota
10. Niedziela Palmowa obchodzona jest w całej Polsce tłumnie i uroczyście. Dawniej w tym dniu inscenizowano triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Obrzęd polegał albo na procesjonalnym obchodzeniu kościoła wewnątrz lub na zewnątrz, albo — w mieście — na przejściu z jednego kościoła, symbolizującego Górę Oliwną, do drugiego kościoła, który wyobrażał Święte Miasto. Głównym aktorem spektaklu była figura Pana Jezusa na osiołku umieszczona na wózku; dziś taką figurę pochodzącą z Szydłowca można oglądać w krakowskim Muzeum Narodowym. W Krakowie platformę z Chrystusem na osiołku ciągnęli rajcy miejscy — była to bowiem funkcja wielce zaszczytna — dzieci zaś rzucały kwiaty i palemki przed nadjeżdżającą figurą i wołały: „Hosanna na wysokościach". Nadto uczniowie szkół parafialnych i kolegiów recytowali wierszowane opowieści o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy i Jego przyszłej męce, a po nich rymowanki o poście, śledziu, kołaczach wielkanocnych i o szkolnych kłopotach. Po żakach głosili perory starsi, przebrani za pielgrzymów, handlarzy wonnościami i żołnierzy. Pojawienie się pod koniec XVII wieku tak ukostiumowanych „aktorów" zaciążyło na widowisku w kierunku zabawności. Toteż władze duchowne u schyłku XVIII wieku wydały zakaz wożenia figury Jezusa, zwłaszcza w kościołach, a wykonawcy świątecznej krotochwili przenieśli się na ulice, do szynku i karczmy i tak widowisko stopniowo zanikło. Minęło prawie dwieście lat, wysubtelniało nieco poczucie humoru, zmieniła się sama pobożność ludowa i w tej sytuacji można było pomyśleć o przywróceniu dawnego zwyczaju. Tak właśnie zrobił proboszcz we wsi Tokarnia, położonej w Beskidzie Śląskim. Zaproponował rzeźbiarzowi ludowemu wykonanie figury Chrystusa na osiołku, wzorowanej na XVI-wiecznym zabytku z Szydłowca. Od 1968 roku w Tokarni podczas procesji w Niedzielę Palmową można oglądać scenę jakby żywcem przeniesioną z dawnej obrzędowości.
Głównym atrybutem święta są palmy. Najczęściej spotyka się strome bukiety z gałązek wierzbowych z „kotkami", bukszpanu i suszonych kwiatów, albo palmy wileńskie. Mają one kształt pałek różnej wielkości i grubości, a sporządza się je z ułożonych w misterne wzory zasuszonych kwiatów małych i większych. Palma jest zakończona kitą z farbowanych kwiatostanów rozmaitych traw. Niegdyś takie palmy występowały głównie na Wileńszczyźnie, a obecnie spotyka się je w całej Polsce. W okolicach Tarnowa i na Ziemi Sądeckiej, w pobliżu Myślenic, a także na Kurpiach są obnoszone w procesji wysokie, często kilkumetrowe palmy, na których powiewają kolorowe wstążki. Najpiękniejsze ich okazy można oglądać w niektórych muzeach regionalnych i diecezjalnych.
11.Wielki Czwartek
tym dniu sprawowana jest rano tylko jedna ofiara eucharystyczna, Msza Krzyżma świętego, celebrowana w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów danej diecezji. Podczas tej mszy świętej biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz konsekruje święte krzyżmo. Kapłani zabierają nowe oleje do swoich parafii, stare zaś się spala. Msza Krzyżma kończy okres Wielkiego Postu.
Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte - Kapłaństwo i Eucharystię.
Wielki Piątek
Tego dnia nie odprawia się Mszy świętych, z wielkiego szacunku do ofiary Jezusa Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy całego świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Odprawia się drogę krzyżową. Wieczorem pod przewodnictwem papieża odbywa się Droga krzyżowa w rzymskim Koloseum.Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej.
Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, świeczników i obrusów.
Wielka Sobota
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Dawniej przed Liturgią Wigilii Paschalnej niszczono ołtarz i budowano nowy, współcześnie ołtarz zostaje obnażony, a kościoły są sprzątane. Istnieje też zwyczaj odwiedzania symbolicznych Grobów Pańskich w kościołach, a także grobów bliskich osób na cmentarzach. Formalnie Wielka Sobota nie ma swojego nabożeństwa, a Liturgia Wigilii Paschalnej (patrz niżej) należy już do Niedzieli Zmartwychwstania (z uwagi na żydowski system dat, wg którego po zachodzie słońca w sobotę rozpoczyna się niedziela).
13.WIGILIA PASCHALNA
14.Paschał symbolizuje Chrystusa - światłość świata. Od niego zapalają swe świece ludzie stojący w kościele, przywołując obrazy zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku. Z jednego miejsca płomyki ognia rozprzestrzeniają się na wszystkie strony. Po kilku chwilach każdy ma własną cząstkę światła, zaczerpniętą ze źródła którym jest symbol Zbawiciela.
15.
16.Pełnię rolę jednego z Dzieci Bożych, chodzę, aby się modlić, aby być jedną osoba, która wpłynie na to, że tych osób będzie coraz więcej, aby wszyscy się jednoczyli ...
17.dary duchowe otrzymane od Boga za pośrednictwem ducha św. mają służyć do trwania w swojej wierze, bycia dobrym dla drugiego człowieka.
2 5 2