Odpowiedzi

2010-08-18T18:48:24+02:00

Mikołaj Kopernik- urodził się 19 II 1473 r. w Toruniu. Był astoronomem, matematykiem, lekarzem, prawnikiem, ekonomistą i kanonikiem kapituły warmińskiej. Był twórcy teorii heliocentrycznej i jednym  z  XVI-wiecznych prekursorów nowoż. nauki. Studiował w Akademii Krakowskiej, następnie w Bolomii (astronomię) i od 1501 w Padwie (prawo i medycynę). W 1503 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze.  W 1509r. ogłosił drukiem w Krakowie swój  łac. przekład gr. listów Teofilakta Symokatty. W latach 1516-19 i poł 1521 był administratorem dóbr kapitularnych w Olsztynie. Około 1510 Kopernik podał zarys teorii heliocentrycznej w rozprawie pt. Commentariolus. Jeszcze za życia Kopernika teoria spotkała się z ostrym sprzeciwem M. Lutra, Ph. Melanchtona i J.Kalwina. Mikołaj Kopernik zmarł 24 V 1543.

dziękuje bardzo się przydało dostałam 5+!!!!!
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-08-18T19:19:18+02:00

Mikołaj Kopernik - urodzony 19 lutego 1473 roku w Toruniu, zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku. Był m.in. astronomem, fizykiem, matematykiem, lekarzem, kanclerzem kapituły warmińskiej. Jest twórcą teorii heliocentrycznej ( która mówi że w centrum układu słonecznego jest Słońce, a wszystkie planety krążą wokół niego). Na początku studiował w Krakowie, a później we Włoszech(Bolonia, Padwa, Ferrara). W 1503 roku otrzymał doktorat z prawa kanonicznego. Gdy wrócił do kraju mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku, Olsztynie.

11 3 11