Odpowiedzi

2010-04-13T21:29:34+02:00
W ustroju demokratycznym władza jest podzielona na kilka organów (np. na parlament, rząd i sądy). Są one kontrolowane wzajemnie przez siebie. W państwie autorytarnym władzę sprawuję tylko przywódca i ewentualnie jego otoczenie. Parlament przez to jest traktowany drugorzędnie oraz jest podporządkowany przywódcy. Jeśli chodzi o prawa obywatelskie, w państwach demokratycznych są one bardzo rozwinięte - obywatele mogą wpłynąć na władzę i funkcjonowanie państwa. Państwa autorytarne kontrolują życie mieszkańców danego kraju. Obywatele nie mają możliwości kontroli władzy, są poddawani cenzurze, represji (choć mniejszej niż w państwach totalitarnych). Jest także rozwinięty aparat przymusu. W państwach autorytarnych są łamane prawa człowieka.
3 3 3
2010-04-13T21:31:50+02:00
* autorytarne
- zachowane sa pewne cechy demokracji, np. wybory czy parlament, jednak w praktyce życie publiczne jest całkowicie podporządkowane władzom ; obywatele mogą działać w organizacjach głoszących odmienne programy, jeśli ugrupowania te nie zagrażąją rządzącym
- nie istnieje oficjalna ideologia państwowa
- określeni zostają wrogowie państwa
- istnieją niezależne media, jednak ich przedstawiciele w przypadku krytycznego oceniania władz są zastraszani i poddawani prześladowcom
Państwo demokratyczne - państwo konstytucyjne, państwo prawa, które realizuje zasady: suwerenności narodu, pluralizmu, oraz trójpodziału władz.

Zasady państwa demokratycznego (podstawowe zasady demokracji):

1.Zasada suwerenności narodu

2.Zasada pluralizmu

3.Zasada podziału władz

4.Zasada państwa prawa

5.Konstytucjonalizm i praworządność
2 5 2