Pomocy
zad1.Rozwiaz rownania
g)19a-8=3
h)14w+7=4
j)2+2+1+3
k)g+3-7=8
l)w-3w=4
i)4a=8
m)1/2b=3
n)1\7c=4
o)2z=9-z
p)3p=8-p
r)4g=7+g
s)9w=7+3w
t)16z=6+i
u)4+7-z=-2z
w)8k+=k
x)4a-3=9
y)1\3b=3
z)1\7b=14
prosze o szbkie odpowiedzi
z gory dziekuje:)

2

Odpowiedzi

2010-04-13T21:23:15+02:00
G) 19a-8=3
19a=3-8
19a=-5/19
a=5/19
h) 14w+7=4
14w=4-7
w=-3/14
j) ?

mało zrozumiałe to jest, nie wiem czy to ma być na takiej zasadzie jak powyżej.. ;>
2010-04-13T21:34:11+02:00
G)19a-8=3
19a=3+8
19a=11//:19
a=11/19
h)14w+7=4
14w=4-7
14w=3//:14
w=3/14
j)8
k)g+3-7=8
g=8-3+7
g=12
l)w-3w=4
-2w=4//:-2
w=2
i)4a=8
4a=8//:4
a=2
m)1/2b=3//*2
b=6
n)1\7c=4//*7
c=28
o)2z=9-z
z+2z=9
3z=9//:3
z=3
p)3p=8-p
3p+p=8
4p=8//:4
p=2
r)4g=7+g
4g-g=7
3g=7//:3
g=3/7
s)9w=7+3w
9w-3w=7
6w=7//:6
w=6/7
u)4+7-z=-2z
-z+2z=-4-7
z=-11
x)4a-3=9
4a=9+3
4a=12//:4
a=3
y)1\3b=3//*3
b=9
z)1\7b=14//*7
b=98