Zad1.a)Oblicz pole powierzchni bocznej stożka,w którym tworząca długości 10cm jest nachylona do podstawy pod katem 30stopni
b)Kat miedzy tworząca i wysokością stożka ma miarę 45stopni.Promień postawy stożka ma długość 2√2cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka.
Zad2.Oblicz objętość i pole powierzchni bryły powstałej w wyniku obrotu:
a)Kwadratu o boku 2cm wokół przekątnej.
b)Rombu o przekątnej 6cm i 8cm wokół krótszej przekątnej.


Proszę o zrobienie tego zadania,bo to jest bardzo pilne:)Bardzo serdecznie dziękuję

1

Odpowiedzi

2010-04-14T08:13:17+02:00
Zad. 1
a)
α = 30 stopni r = H pierwiastek z 3
l = 10 cm r = 5 pierwiastków z 3
Pb = πrl
Pb = π×5pierwiastków z 3 × 10
Pb =50√3π

b)
r = 2√2
Pc=?
l=?
l= r√2
l = 2√2 × √2
l = 4

Pc = πr(r+l)
Pc = πr² + πrl
Pc = π (2√2)² + π2√2 × 4
Pc = 8π + 8√2 π
Pc = 8π(1+√2) cm²

Niestety drugiego nie mam czyli 14 str. 172 b)c)