Odpowiedzi

2010-04-14T08:05:00+02:00
Z bardzo dobrym przyjęciem Czytelników spotkała się wydana przez Wydawnictwo Adam Marszałek w 1997 roku książka Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia. Jej redaktorem był nieżyjący już profesor Michał Dobroczyński. To z Jego inicjatywy odbyła się dwudniowa sesja naukowa poświęcona tytułowemu zagadnieniu. Dodatkowo była ona dedykowana wielkiemu orędownikowi zbliżenia polsko-rosyjskiego i znawcy Rosji-Andrzejowi Drawiczowi.
W pierwszym dniu uczestnicy konferencji wygłaszali swe referaty w Złotej Sali Uniwersytetu Warszawskiego, w drugimi zaś obradowano w Toruniu. Zarówno w referatach jak i w dyskusji wskazywano na potrzebę lepszego poznania się obu społeczeństw. Służyć temu miała publikacja wyników tej ważnej konferencji. Kilkakrotne dodruki wskazywały na duże zainteresowanie polskich Czytelników tą problematyką.
Siedem lat później ukazało się drugie, zmienione i poszerzone, wydanie zatytułowane Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan. Na prośbę Profesora Michała Dobroczyńskiego dołączyłam do zespołu redakcyjnego. W tej pracy, która ukazała się pod naszą wspólną redakcją, oprócz Autorów z pierwszej edycji nowe teksty napisali Agnieszka Bryc, Marcin Kaczmarski, Aleksander Lipatow, Agata Włodkowska, Roman Backer, Ludmiła Parfionowa, Joanna Mianowska, Andrzej Chodubski, Katarzyna Dębska, Adam Marszałek, Daniel Kawa, Ryszard Ulicki, Marek Wawrzkiewicz, Konrad W. Studnicki oraz niżej podpisana. Również ta pozycja szybko się sprzedała, co powodowało konieczność wykonania kolejnych dodruków.
W ocenie Wydawcy po kolejnych trzech latach nadeszła pora publikacji kolejnej wzbogaconej i uaktualnionej wersji. Nadaliśmy jej tytuł: Stosunki polsko-rosyjskie. Stereotypy, realia, nadzieje. Do napisania swych tekstów poprosiliśmy między innymi Leszka Żulińskiego, Grzegorza Wiśniewskiego, Henryka Suchara, Walentynę Trzcińską, Arkadiusza Żukowskiego oraz, co nas szczególnie cieszy, autorów rosyjskich takich jak Wiktor Choriew, Witalij Dobrusin, Wiktorija Moczałowa, Swietłana Czerwonnaja, Natalja Fiłotowa czy Żanna Gierasimowa. Wszyscy polscy autorzy piszący w poprzednich wydaniach uaktualnili lub wręcz napisali nowe teksty.