Zad.1
Oblicz, gdzie jest więcej gramów azotu: w 19g N2O3 czy w 27g N2O5.
Zad. 2
Oblicz skład procentowy związku żelaza z siarką, w którym stosunek masowy żelaza do siarki wynosi 7 : 6.
Zad. 3
Ile gramów glinu trzeba użyć do redukcji 54g tlenku żelaza II, jeżeli reakcja przebiega według równania:
2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe

1

Odpowiedzi

2009-04-26T21:23:41+02:00
MN203 = 28+48 = 76
76 - 100%
28 - x
x= 2800/78 = 36 %

19 - 100%
x - 36

x= 19*36 / 100
x=6.84 g

MN2O5 = 28+ 80 = 108
108 - 100%
28 - x
x= 2800/108 = 26

27 - 100%
x - 26
x = 27*26 / 100
x= 7.02

2.
7:6
7+6=13

13 - 100%
7 - x

x = 700/13
x= 53.8
Fe = 53.8%
S= 46.2 %

3.
x 54g
2Al + 3FeO -> Al2O3 + 3Fe
54 216

x/54 = 54/216
x = 54*54/216
x = 13.5
2 2 2