1. Podaj dwie funkcje, jakie pełni muzeum we współczesnym świecie.
2. Rozwój cywilizacji rodzi potrzebę coraz precyzyjniejszego określania czasu. Podaj argument potwierdzający słuszność tego stwierdzenia.
3. Udziel przyjacielowi rady, w której przekażesz mu własnymi słowami myśl zawartą w związku frazeologicznym czas leczy rany.
4.Zredaguj zaproszenie na otwarcie wystawy pt. Czas ucieka.

Pliska !! :-)

2

Odpowiedzi

2010-04-13T21:44:09+02:00
1.
-nauka,
-rozrywka
3. Arku,a wiesz,że czas leczy rany? Masz zbolałe serce, wyzdrowiejesz w kwestii miłości po pewnym czasie.
4.
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy pt."Czas ucieka", która odbędzie się 15 kwietnia 2010 roku w świetlicy szkolnej o godz. 15.00. Życzymy miłego oglądania.
Samorząd Szkolny
2 3 2
2010-04-13T22:08:39+02:00
1. -Jest miejscem w którym przechowuje się ,materialne ślady przeszłości.
- Pełni funkcję edukacyjną.
2.Ludzie mają coraz więcej zajęć, więc muszą precyzyjnie planować czas.
3. Pamiętaj, że niedługo zapomnisz o smutkacvh i kłopotach, które cię teraz nękają.
4. Zaproszenie!
Serdecznie zapraszam Państwo Aleksandrę i Władysława Śmiałkowskich na otwarcie wystawy pt. "Czas ucieka", która odbędzie się 20 kwietnia 2010r. w remizie strażackiej przy ul. Pastuszkowskiej 15 o godz 19:00
Po otwarciu przewidywany poczęstunek.
Samorząd szkolny.
4 4 4