Odpowiedzi

2010-04-13T21:40:27+02:00
Trybunał Konstytucyjny :
-orzekanie o zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją,
-orzekanie o zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi,
-orzekanie o zgodności z konstytucją celów lub dzialalności partii politycznych

Trybunał Stanu: orzeka następujące kary
-utrata czynnego i biernego udziału w wyborach na urząd prezydentaRP, w wyborach do sejmu, senatu, parlamentu europejskiego
-utrate wszystkich albo niektórych odznaczeń odrerów i tytułów honorowych
-pozbawienie mandatu poselskiego
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T22:22:21+02:00
Stanu:
- spory kompetencyjne
- przeszkody w sprawowaniu prezydentury
- przekazanie Marszałkowi obowiązków Prezydenta

Konstytucyjny:
- zgodności ustaw z Konstytucją
- zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi
- zgodności z Konstytucją partii politycznych
2 5 2