1. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = -½x² + 8. Z wykresu odczytaj wartość największą i najmniejszą funkcji f w przedziale <-2;2>.

2.Wierzchołek wieży widać z poziomu ziemi pod kątem 30 stopni. Po zbliżeniu się do wieży o 10 m wierzchołek widac pod kątem 45 stopni. Oblicz wysokość wieży.

3. Niech A, B (i tutaj znak oznaczający że zbiór A zawiera się w zbiorze B) Omega. Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń sumy zbiorów A i B oraz B\A, jeśli P(A)= ½, P(B)=⅘ oraz zbiór A zawiera się w zbiorze B ( troche to skomplikowane ale nie ma tu znaków:/albo ja ich nie moge znaleźć) .

4. Suma dziewięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 18. Wyznacz najmniejsza z tych liczb.

5. Dany jest romb o przekątnych a, b oraz równoległobok o kącie ostrym 45 stopni i bokach a,b. Wykaż, że stosunek pola równoległoboku do pola rombu jest równy √2.

6. Wyznacz wzór funkcji zmiennej x opisującej objętość prostopadłościanu przedstawionego na rysunku obok (w podstawie boki maja wymiary : pierwszy: x-1 ; drugi: x-5; wysokość jest określona jako x).
a) Podaj dziedzinę tej funkcji
b)Dla jakiej wartości x objętość prostopadłościanu jest równa 30?

Dziekuje z góry za rowiazanie, potrzebuje tego na jutro. Waża się moje losy z matmy będe z tych zadań odpowiadać przy tablicy,więc prosze mniej wiecej o podanie co z czego sie wzielo tzn. jakie wzory np.wykorzystaliscie do rozwiazania. (dokument chyba nie działa, a był tam skan zadań więc napisałam je) Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T19:49:09+02:00
Odpowiedź w załączniku
5 3 5