Odpowiedzi

2010-04-13T22:43:57+02:00
TKANKI:
a)NABŁONKOWE
b)NERWOWE
c)MIĘŚNIOWE
d)łĄCZNE

TKANKI NABŁONKOWE:
1. PŁASKIE
2. SZEŚCIENNE
3. CYLINDRYCZNE/WALCOWATE
TKANKI NABŁONKOWE:
*JEDNOWARSTWOWE
*WIELOWARSTWOWE
NABŁONEJ PŁASKI:
WYSTĘPUJE NP. W PŁUCACH
NABŁONEK SZEŚCIENNY:
WYSTĘPUJE NP. W NERKACH
NABŁONEK CYLINDRYCZNY:
OCZYSZCZA DROGI ODDECHOWE
FUNKCJE TKANKI NABŁONKOWE:
-OCHRONA PRZED URAZAMI
-WCHŁANIANIE SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH I WODY
-WYDZIELANIE ŚLUZU, POTU
-ODBIERANIE BODŹCÓW

TKANKA ŁĄCZNA:
1. CHRZĘSTNA
2. KOSTNA
3.TŁUSZCZOWA
4. KREW
TKANKA CHRZĘSTNA:
A.)ODPORNA NA ROZIĄGANIE
B.)WYSTĘPUJE NP. W STAWACH
C.) CHRONI I ŁĄCZY KOŚCI
TKANKA KOSTNA:
A.)TWORZY SZKIELET
B.)BARDZO TWARDA
C.)SUBSTANCJA MIĘDZYKOMÓRKOWA PRZESYCONA ZWIĄZKAMI MINERALNYMI
TKANKA TŁUSZCZOWA:
A.)MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH
KREW:
1.)OSOCZE
2.)KRWINKI CZERONE
3.) -II- BIAŁE
4.)PŁYTKI KRWI
KREW:
-TKANKA PŁYNNA
-TRANSPORTUJE TLEN
-ROZPROWADZA SUBSTANCJE ODŻYWCZE
-CHRONI ORGANIZM PRZED CHOROBAMI
OSOCZE - składa się z wody, soli mineralnych, cukrów, tłuszczów, białek i witamin.
KRWINKI CZERWONE/ERYTROCYTY - zawierają hemoglobine, transportują tlen
KRWINKI BIAŁE/LEUKOCYTY - zapewniają organizmowi odporność
PŁYTKI KRWI/TRĄBOCYTY - uczestniczą w procesie krzepnięcia krwi
FUNKCJE TKANKI ŁĄCZNEJ - wypełnianie wolnych przestrzeni org., podtrzymywanie i ochrona narządów, transport i magazynowanie subs. odżywczych.
TKANKA MIĘŚNIOWA:
1.)GŁADKA
2.)POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SZKIELETOWA
3.)POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SERCA
TKANKA MIĘŚNIOWA GŁADKA:
A.)JEDNO JĄDRO
B.)KURCZY I MĘCZY SIĘ POWOLI, NIEZALEŻNIE OD NASZEJ WOLI
C.)WYSTĘPUJE W NARZĄDACH WEW.
TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄŻKOWANA SZKIELETOWA
A.)WIELE JĄDER
B.)KURCZY I MĘCZY SIĘ SZYBKO ZALEŻNIE OD WOLI ORG.
C.)BUDUJE MIĘŚNIE SZKIELETOWE
TKANKA MIĘŚNIOWA POPRZECZNIE PRĄZKOWANA SERCA
A.)JEDNO LUB DWA JĄDRA
B.)KURCZY SIĘ SZYBKO NIEZALEŻNIE OD WOLI ORG.
C.)ODPORNA NA ZMĘCZENIE

TKANKA NERWOWA:
*ORGANIZUJE WIELE CZYNNOŚCI ORG.
*WYTWARZA, ODBIERA, ANALIZUJE I PRZEWODZI SYGNAŁY O STANIE OTOCZENIA I ORG.
(DODATKOWO WARTO ZOBACZYĆ JAKIŚ RYSUNEK TKANKI NEROWEJ)