Zadanie 1
Klocek w kształcie sześcianu ma krawędź równą 2,5 cm.Zbudowano prostopadłościan:
a)z trzech takich klocków
b) z czterech takich klocków
Ile kolorowego papieru potrzeba na oklejenie zbudowanego prostopadłościanu? W punkcie b) rozważ 2 przypadki.

zadanie 2

Z czterech jednakowych klocków o wymiarach 10cm na 3cm na 3 cm Artur układał różne prostopadłościany:
a)Ile różnych prostopadłościanów mógł ułożyć Artur?
b)Oblicz objętość każdego ułożonego prostopadłościanu
c) Ile kolorowej bibuły potrzeba na oklejenie każdego z ułożonych prostopadłościanów.

zadanie 5

Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5dm i 12 dm oraz przeciw prostokątnej równej 13 dm.
a) Oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc,że jego wysokość jest równa 13 d,.
b)Ile co najmniej kartonu potrzeba do zbudowania modelu tego graniastosłupa?

1

Odpowiedzi

2010-04-13T23:23:00+02:00
Zad.1
Krawędź ma 2,5cm a więc pole jednej ściany ma 6,25cm²
a) 3 sześciany a więc: 6×3=18 18-4(te boki będą się stykały)=14
14×6,25=87,5cm²-ilość kolorowego papieru na oklejenie
b)1. (6×4)-8=16 16×6,25=100cm²-ilość kolorowego papieru
2. (6×4)-6=18 18×6,25=112,5cm²-ilość kolorowego papieru.
Podpunkt b analogicznie do a