Odpowiedzi

2010-04-13T21:43:02+02:00
Ciepło topnienia wynosi 335kj/kg
Ct=Q/m
Czyli stopi się m=Q/C
%masy, która uległa stopieniu do masy całkowitej.1
Q*100%/cm=177kJ*100%/(335kJ*2kg)≈26,42%
2010-04-13T21:46:48+02:00
Q = m * Cwłaściwe * 273K

5*4200*273 = 5733kJ = Q


5733 - 100%
177 - x

x= 17700/5733 = 3,09

Odp. około 3,09%