Aby podnieść komodę o masie 80 kg, podłożono pod nią pręt długości 1,5 m w taki sposób, że punkt zetknięcia komody z prętem znajduje się w odległości 20 cm od końca pręta. Oblicz, jaką siłą trzeba zadziałać na drugi koniec pręta, aby unieść komodę. Przyjmij wartość przyśpieszania ziemskiego 10m/s².

1

Odpowiedzi

2010-04-13T21:57:38+02:00
F1*r1=F2*r2/:r2
F2=(F1*r1):r2
F2=(800*0,2):1,3~123N