Proszę o przetłumaczenie tego tekstu
W średniowieczu Krzyżacy zbudowali w Jarantowicach kościół, który został zniszczony podczas wojny trzynastoletniej.
Obiekt kryty dwuspadowym dachem pokryty strzechą z trzciny. Wieżę kościelną prawdopodobnie dobudowano później, po pierwszym rozbiorze Polski. Kościół do roku 1945 pełnił funkcję zboru ewangelicko-augsburskiego. Po II wojnie światowej obiekt przeznaczono do magazynowania płodów rolnych, a później wykorzystywano jako salę gimnastyczną dla pobliskiej szkoły.
W roku 1956 wpisano obiekt do rejestru zabytków. W dniu 28 października 1989 roku kościół został poświęcony przez biskupa Mariana Przykuckiego otrzymując za Patrona Ojca Maksymiliana Kolbego.

2

Odpowiedzi

2010-04-14T14:47:45+02:00
Im Mittelalter, die Ritter in Jarantowicach Kirche, die während des Dreizehnjährigen Krieges zerstört wurde.
Indoor-Anlage mit Stroh Satteldach aus Schilf bedeckt. Wahrscheinlich ein Kirchturm wurde später hinzugefügt, nach der ersten polnischen Teilung. Kirche bis 1945 diente er als der Evangelisch-Augsburgischen Kirche. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wird das Objekt für die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte zugeordnet, und später genutzt als Turnhalle einer nahegelegenen Schule.
Im Jahr 1956, das Objekt in das Register der Denkmäler eingetragen. Am 28. Oktober 1989 wurde die Kirche durch den Bischof von Mariana Przykuckiego geweiht Erhalt der Schutzpatron von Pater Maximilian Kolbe.
2010-04-14T14:47:47+02:00
Bitte übersetzen Sie diesen Text
Im Mittelalter, die Ritter in Jarantowicach Kirche, die während des Dreizehnjährigen Krieges zerstört wurde.
Indoor-Anlage mit Stroh Satteldach aus Schilf bedeckt. Wahrscheinlich ein Kirchturm wurde später hinzugefügt, nach der ersten polnischen Teilung. Kirche bis 1945 diente er als der Evangelisch-Augsburgischen Kirche. Nach dem Zweiten Weltkrieg, wird das Objekt für die Lagerung landwirtschaftlicher Produkte zugeordnet, und später genutzt als Turnhalle einer nahegelegenen Schule.
Im Jahr 1956, das Objekt in das Register der Denkmäler eingetragen. Am 28. Oktober 1989 wurde die Kirche durch den Bischof von Mariana Przykuckiego geweiht Erhalt der Schutzpatron von Pater Maximilian Kolbe.