1. Koło zamachowe pod wpływem siły napędzającej obracało się z częstotliwością f=16Hz . Kiedy wyłączono silnik napędzający koło, zatrzymało się ono po 50 s. Jaki był moment siły hamującej? Moment bezwładności koła wynosił 50 kg *m2.
2. Przez blok nieruchomy, który ma moment bezwładności I, przerzucono nić i na jego końcach umieszczono dwa ciężarki o masach m1 i m2. Jakie będą siły napinające nici po obu stronach bloku, jeżeli układ ciężarków zacznie poruszać się pod wpływem siły ciężkości?

3. Na jednorodny wałek o masie 4 kg nawinięta jest linka, na której końcu umocowany jest ciężarek o masie 1 kg. Z jakim przyspieszeniem będzie opadał ciężarek? Wałek może swobodnie i bez tarcia obracać się względem osi przechodzącej przez jego środek.


Pomóżcie... Chociaż 1 zadanie... A najlepiej 2...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T18:35:58+02:00
1.
f=16Hz
t=50s
I=50kg*m²
M=?

Obliczmy prędkość kątową
ω=2π*f
ω=2*3,14*16=100[rad/s]

Opóźnienie kątowe obliczymy ze wzoru

ε=Δω/t
Δω=ω
ε=100/50=2[rad/s²]

Podstawiając dane do wzoru na drugą zasade dynamiki dla bryły sztywnej otrzymujemy

M=Iε
M=100[(kg*m²)/s²]


2.
Blok jest nieruchomy to znaczy że nie kręci się wokół własnej osi czy może że nie zmienia swojego położenia?


3.

W załączniku
2 5 2