Odpowiedzi

2010-04-13T22:07:53+02:00
Armia Krajowa była największą i najsilniejszą konspiracyjną organizacją zbrojną w latach okupacji hitlerowskiej w Polsce. Wyłoniła się w lutym 1942 r. ze Związku Walki Zbrojnej (powstałego w 1939r.), w toku scalania się podziemnych organizacji wojskowych. Jej zadaniem miało być przygotowanie powstania zbrojnego, a celem - odbudowa niepodległego państwa polskiego, będącego kontynuacją II Rzeczpospolitej z demokratycznym ustrojem i granicami rozszerzonymi na zachodzi i na północy. AK prowadziła wielotorowe działania, takie jak: wywiad, sabotaż, dywersja propagandowa, likwidacja znaczących przedstawicieli reżimu okupacyjnego, akcje zbrojne (w tym największa - powstanie warszawskie 1944). Według różnych danych, wiosną 1944 r. liczyła ogółem około 250-385 tys. ZWZ-AK byli kolejno generałowie: Kazimierz Sosnkowski (do czerwca 1940), Stefan Rowecki "Grot" (do czerwca 1943), Tadeusz Komorowski "Bór" ( do października 1944), wreszcie Leopold Okulicki "Niedźwiadek" (do stycznia 1945). W początkowym okresie Polski Ludowej członkowie AK byli prześladowani przez władze komunistyczne. Wielu z nich zostało skazanych na karę śmierci.


Liczę na naj...;)
32 4 32